sobota 29. ledna 2011

Stravné 2011 - tuzemské stravné pro rok 2011

Nový rok přinesl změnu v tarifech tuzemského stravného. Stravné je každý rok určováno vyhláškou Ministerstva financí. Stravné pro rok 2011 se mění. Vyhláška MPSV č. 377/2010 mění pro rok 2011 výši tuzemského i zahraničního stravného. Pro rok 2011 se stanoví tuzemské stravné následujícím způsobem:


Tuzemské stravné 2011

Stravné pro rok 2011 v ČR stanoví vyhláška č. 377/2010 MPSV a to následujícím způsobem.

Stravné 2011 v neveřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné 2011 ve veřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 63 Kč74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Vyhláška č. 377/2010 také stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.


Stravné 2012
Článek o stravném pro rok 2012 - stravné 2012

Zákoník práce 2011 - změny zákoníku práce 2011

Téměř každý nový rok přináší drobné změny v nejdůležitějším pracovně právním předpise, zákoníku práce. Obvyklý rozsah změn se týká úprav stravného a jízdného. Pro rok 2011 ovšem nastaly zásadnější změny, díky kterým se mění některá ustálená pravidla, na která byli zaměstnanci a zaměstnavatelé zvyklí. Přinášíme souhrn všech změn zákoníku práce pro rok 2011.


Změny v zákoníku práce pro rok 2011 platné od 1. 1. 2011

1. Od roku 2011 je nově povinnost písemné podoby dohody o provedení práce. Zákoník práce 2011 tak ruší možnost ústního uzavření dohody o provedení práce.

2. Prodlužuje se doba, po kterou je ze strany zaměstnavatele nemožné zrušit pracovní poměr ve zkušební době z 14 kalendářních dní na 21 dní. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

3. Pro zaměstnavatele se prodlužuje doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z  14 kalendářních dní na 21. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

4. Nově vláda stanoví okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Parametry pro stanovení stupnic platových tarifů se ruší a tato pravomoc je nově ponechána vládě.


Tyto změny zákoníku práce pro rok 2011 byly provedeny zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další změny zákoníku práce pro rok 2011 se týkají stravného a jízdného. Stravné a jízdné na každý rok stanoví vyhláška ministerstva financí.


Související zákony