pátek 22. dubna 2011

Velikonoční přání, velikonoční koledy a velikonoční SMS

Blíží se Velikonoce a to je čas pro velikonoční přání. Zde jsou některá velikonoční přání, která můžete zaslat například SMS k velikonocům. Na konci naleznete i tradiční velikonoční koledy pro vaši pomlázku.

Velikonoční přání
Velikonoční přání SMS. Zde je několik nápadů na velikonoční přání posílané SMS. Lidová tvořivost u velikonočních SMS jak sami víte nezná mezí :)

Velikonoční přání SMS
Ja ti preju hosiku, hodne vajec v kosiku. Hodne stesti, hodne lasky, nevychazej bez pomlazky. Vesele Velikonoce preje Jonas!

Velikonoční přání SMS
Hody hody zajicek, at mam plny kosicek, hody hody zdravicko, dejte klukum vajicko, na pomlazku masli, zato ze k vam zasli.

Velikonoční přání SMS
Hody, hody, doprovody, nechci vejce malovany, vejce to me nelaka dejte radsi panaka


Velikonoční koledy
Tradiční velikonoční koledy, pro vaši pondělní pomlázku :)

Paní mámo
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?


Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Veselé velikonoce!

sobota 9. dubna 2011

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., je nejdůležitějším zákonem českého práva.

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní vztahy mezi fyzickými, právnickými osobami a státem. Občanský zákoník dále upravuje majetková vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Občanský zákoník také upravuje vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud nejsou upraveny jinými zákony. 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, čímž přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje dědictví, manželství, společné jmění a vlastnictví, právo držby, zastoupení a právní úkony. Občanský zákoník také upravuje reklamaci a odstoupení od smlouvy.

Občanský zákoník - smlouvy

Občanský zákoník upravuje základy smluvního (závazkového) práva pro celý právní řád. Občanský zákoník upravuje tyto smlouvy: Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o opravě a úpravě věci, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, smlouva zprostředkovatelská, smlouva o sdružení, smlouva o důchodu, cestovní smlouva. 

Nový občanský zákoník v roce 2011?

Od roku 1999 je připravován nový občanský zákoník, který má kompletně nahradit zastaralý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který je ve své současné podobě pouze provizorním zákonem. Nový občanský zákoník připravovaný ministerstvem spravedlnosti by měl být přijat v roce 2011. Zda bude nový občanský zákoník opravdu přijat již v roce 2011, záleží na vůli politické reprezentace v Poslanecké sněmovně.

Občanský zákoník úplné a aktuální znění

Plné znění občanského zákoníku naleznete online na stránkách zákonů a právních předpisů.