pátek 22. dubna 2011

Velikonoční přání, velikonoční koledy a velikonoční SMS

Blíží se Velikonoce a to je čas pro velikonoční přání. Zde jsou některá velikonoční přání, která můžete zaslat například SMS k velikonocům. Na konci naleznete i tradiční velikonoční koledy pro vaši pomlázku.

Velikonoční přání
Velikonoční přání SMS. Zde je několik nápadů na velikonoční přání posílané SMS. Lidová tvořivost u velikonočních SMS jak sami víte nezná mezí :)

Velikonoční přání SMS
Ja ti preju hosiku, hodne vajec v kosiku. Hodne stesti, hodne lasky, nevychazej bez pomlazky. Vesele Velikonoce preje Jonas!

Velikonoční přání SMS
Hody hody zajicek, at mam plny kosicek, hody hody zdravicko, dejte klukum vajicko, na pomlazku masli, zato ze k vam zasli.

Velikonoční přání SMS
Hody, hody, doprovody, nechci vejce malovany, vejce to me nelaka dejte radsi panaka


Velikonoční koledy
Tradiční velikonoční koledy, pro vaši pondělní pomlázku :)

Paní mámo
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?


Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Veselé velikonoce!

sobota 9. dubna 2011

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., je nejdůležitějším zákonem českého práva.

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní vztahy mezi fyzickými, právnickými osobami a státem. Občanský zákoník dále upravuje majetková vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Občanský zákoník také upravuje vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud nejsou upraveny jinými zákony. 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, čímž přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje dědictví, manželství, společné jmění a vlastnictví, právo držby, zastoupení a právní úkony. Občanský zákoník také upravuje reklamaci a odstoupení od smlouvy.

Občanský zákoník - smlouvy

Občanský zákoník upravuje základy smluvního (závazkového) práva pro celý právní řád. Občanský zákoník upravuje tyto smlouvy: Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o opravě a úpravě věci, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, smlouva zprostředkovatelská, smlouva o sdružení, smlouva o důchodu, cestovní smlouva. 

Nový občanský zákoník v roce 2011?

Od roku 1999 je připravován nový občanský zákoník, který má kompletně nahradit zastaralý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který je ve své současné podobě pouze provizorním zákonem. Nový občanský zákoník připravovaný ministerstvem spravedlnosti by měl být přijat v roce 2011. Zda bude nový občanský zákoník opravdu přijat již v roce 2011, záleží na vůli politické reprezentace v Poslanecké sněmovně.

Občanský zákoník úplné a aktuální znění

Plné znění občanského zákoníku naleznete online na stránkách zákonů a právních předpisů.


sobota 29. ledna 2011

Stravné 2011 - tuzemské stravné pro rok 2011

Nový rok přinesl změnu v tarifech tuzemského stravného. Stravné je každý rok určováno vyhláškou Ministerstva financí. Stravné pro rok 2011 se mění. Vyhláška MPSV č. 377/2010 mění pro rok 2011 výši tuzemského i zahraničního stravného. Pro rok 2011 se stanoví tuzemské stravné následujícím způsobem:


Tuzemské stravné 2011

Stravné pro rok 2011 v ČR stanoví vyhláška č. 377/2010 MPSV a to následujícím způsobem.

Stravné 2011 v neveřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné 2011 ve veřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 63 Kč74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Vyhláška č. 377/2010 také stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.


Stravné 2012
Článek o stravném pro rok 2012 - stravné 2012

Zákoník práce 2011 - změny zákoníku práce 2011

Téměř každý nový rok přináší drobné změny v nejdůležitějším pracovně právním předpise, zákoníku práce. Obvyklý rozsah změn se týká úprav stravného a jízdného. Pro rok 2011 ovšem nastaly zásadnější změny, díky kterým se mění některá ustálená pravidla, na která byli zaměstnanci a zaměstnavatelé zvyklí. Přinášíme souhrn všech změn zákoníku práce pro rok 2011.


Změny v zákoníku práce pro rok 2011 platné od 1. 1. 2011

1. Od roku 2011 je nově povinnost písemné podoby dohody o provedení práce. Zákoník práce 2011 tak ruší možnost ústního uzavření dohody o provedení práce.

2. Prodlužuje se doba, po kterou je ze strany zaměstnavatele nemožné zrušit pracovní poměr ve zkušební době z 14 kalendářních dní na 21 dní. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

3. Pro zaměstnavatele se prodlužuje doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z  14 kalendářních dní na 21. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

4. Nově vláda stanoví okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Parametry pro stanovení stupnic platových tarifů se ruší a tato pravomoc je nově ponechána vládě.


Tyto změny zákoníku práce pro rok 2011 byly provedeny zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další změny zákoníku práce pro rok 2011 se týkají stravného a jízdného. Stravné a jízdné na každý rok stanoví vyhláška ministerstva financí.


Související zákony