neděle 29. června 2014

Nový občanský zákoník 2014 - ke stažení zdarma

Nový občanský zákoník, zákon č. 98/2012 Sb., nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a zavedl doslova revoluci v českém soukromém právu. S novým občanským zákoníkem přestalo platit více než 100 stávajících předpisů, mezi nimi například obchodní zákoník, či zákon o rodině. Přinášíme vám proto zdarma ke stažení úplné znění občanského zákoníku pro rok 2014. Novela nového občanského zákoníku se chystá nejdříve na rok 2015.

Nový občanský zákoník ke stažení zdarma je pro vás k dispozici ve formátu .PDF a velikosti souboru 3,2 MB.  Pozor, nový občanský zákoník má 3081 paragrafů a proto jako dokument má více než 680 stran. Pokud chcete v novém občanském zákoníku snadno a přehledně vyhledávat navštivte speciální stránky, které se novému občanskému zákoníku věnují. Na těchto stránkách najdete přehledné vyhledávání v novémobčanském zákoníku i přehledně rozdělený nový kodex do jeho pěti částí.

Nový občanský zákoník změnil také řadu smluv a smluvních ustanovení. Pro smluvní vztahy proto doporučujeme používat smlouvy, které vznikly až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Většina smluv na tomto portále, týkajících se občanského práva, je však stále platných, neboť nový občanský zákoník zavedl též pravidla daleko volnější dispozice s vůlí jednotlivých smluvních stran. Jinými slovy, pokud se dvě strany dohodnou na smluvním závazku a ten neodporuje dobrým mravům, či základním lidským právům a zákonu, je taková smlouva platná, i kdyby byla napsána neprávnickým jazykem.

Nový občanský zákoník 2014, zákon č. 89/2012 Sb., ke stažení zdarma