pátek 4. července 2008

Zákon o rodině, aktuální znění zákona ke stažení

Přidáváme zákon o rodině. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině upravuje základní instituty rodinného života, jakými jsou například manželství, rozvod, péče o děti a rodičovská zodpovědnost, opatrovnictví.

Dalšími instituty, které jsou obsaženy v zákoně o rodině jsou: určení rodičovství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, výživné a vyživovací povinnosti manželů. V zákoně také naleznete úpravu civilního a církevního sňatku. V budoucnu by měl tento zákon výrazně nahradit nový občanský zákoník.

podle právního stavu k 4.7.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění zákona o rodině 2008, zákon č. 94/1963 Sb.,ve fromátu .doc ke stažení zdarma zde

Zákon o rodině online:
Zákon o rodině

Žádné komentáře: