sobota 9. dubna 2011

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., je nejdůležitějším zákonem českého práva.

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní vztahy mezi fyzickými, právnickými osobami a státem. Občanský zákoník dále upravuje majetková vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Občanský zákoník také upravuje vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud nejsou upraveny jinými zákony. 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, čímž přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje dědictví, manželství, společné jmění a vlastnictví, právo držby, zastoupení a právní úkony. Občanský zákoník také upravuje reklamaci a odstoupení od smlouvy.

Občanský zákoník - smlouvy

Občanský zákoník upravuje základy smluvního (závazkového) práva pro celý právní řád. Občanský zákoník upravuje tyto smlouvy: Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o opravě a úpravě věci, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, smlouva zprostředkovatelská, smlouva o sdružení, smlouva o důchodu, cestovní smlouva. 

Nový občanský zákoník v roce 2011?

Od roku 1999 je připravován nový občanský zákoník, který má kompletně nahradit zastaralý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který je ve své současné podobě pouze provizorním zákonem. Nový občanský zákoník připravovaný ministerstvem spravedlnosti by měl být přijat v roce 2011. Zda bude nový občanský zákoník opravdu přijat již v roce 2011, záleží na vůli politické reprezentace v Poslanecké sněmovně.

Občanský zákoník úplné a aktuální znění

Plné znění občanského zákoníku naleznete online na stránkách zákonů a právních předpisů.


Žádné komentáře: