pondělí 9. dubna 2012

Stravné 2012 – tuzemské stravné pro rok 2012

V roce 2012 se opět změnily tarify tuzemského stravného. Oproti roku 2011 došlo u stravného k mírnému nárůstu. Stravné pro rok 2011 si můžete zkontrolovat zde. Stravné pro každý rok určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí. Stravné pro rok 2012 určuje vyhláška MPSV č. 429/2011 Sb., která mění výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2012 na následující výši: 


Tuzemské stravné 2012
Stravné pro rok 2012 je určené vyhláškou č. 429/2011 Sb.


Stravné 2012 v neveřejné sféře
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 

a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné 2012 v neveřejné sféře
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Vyhláška č. 429/2011 také stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Žádné komentáře: