neděle 17. ledna 2010

Nový trestní zákoník 2010

Od 1.1.2010 platí nový trestní zákoník, zákon č. 40/2010 Sb. Nový trestní zákoník nahrazuje předchozí právní úpravu trestní zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákoník mění systém trestů a zavádí některé nové tresty jako je například domácí vězení.

Nový trestní zákoník také zpřísňuje některé tresty, zejména u těch nejzávažnějších posouvá horní sazbu trestu. Naopak u některých společensky méně nebezpečný trestných činů od trestnosti upouští. Od roku 2010 tak například není trestné řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu nebo pytláctví.

Podrobně rozčleněný nový trestní zákoník v aktualizovaném znění naleznete na právním portálu Pro právo.

Žádné komentáře: