neděle 18. července 2010

Plná moc - vzor

Plná moc představuje základní právní úkon, kterým zmocňuje osoba jinou osobu k jednání, nebo zastupování jejím jménem. Nejčastěji se plné moci užívá při zastupování advokátem, kdy advokátovi udělíte písemnou plnou moc, na jejímž základě vás advokát zastupuje před soudem. Plnou moc je ovšem také často třeba předložit při různých jednáních na úřadě pokud zastupujete někoho dalšího, nebo dokládáte jeho písemný souhlas či nesouhlas.


Vzor plné moci
Mezi základní vzory dokumentů (formulářů plné moci) k plné moci patří především plná moc a výpověď plné moci. Plnou moc, takzvané zplnomocnění upravuje občanský zákoník.

Pokud udělujete někomu plnou moc, máte na výběr, zda udělíte takzvaně generální plnou moc, kdy dáváte pravomoc, aby vás dotyčný zastupoval ve všech věcech. Tento typ plné moci se nazývá generální plná moc a využívá se zejména při jednání jménem celé společnosti, firmy, neziskové organizace. Pokud plnou moc udílí fyzická osoba, tak se téměř výhradně používá plná moc, která je vymezena pouze na určitý, předem domluvený, okruh úkonů. Například v takové plné moci vymezíte, že se plná moc udílí pouze k zastupování v daném případu a k činění všech úkonů s daným případem souvisejících. Na tohle je třeba si dávat při udílení plné moci dobrý pozor. Není potřeba dávat plnou moc příliš širokou, mohlo by se vám stát, že pokud někomu udělíte neomezenou plnou moc (generální plnou moc) začne vaším jménem konat věci, které byste nikdy nechtěli ani nečekali.

Součástí plné moci nemusí být ustanovení o tom, že zmocněnec plnou moc přijímá. Na základě zkušeností při jednání se státní správou však doporučujeme na plné moci vždy uvádět kromě podpisu zmocnitele i souhlas s přijetím plné moci zmocněncem.Vzory plné moci ke stažení

Plná moc vzor ke stažení zdarma – plná moc vzor
Výpověď plné moci, vzor ke stažení zdarma – vzor výpovědi plné moci

Žádné komentáře: