čtvrtek 3. dubna 2008

Obchodní zákoník v aktuálním platném znění - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní zákoník je nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje základní podmínky a pravidla pro majetkové a obchodní vztahy fyzických a právnických osob.

Obchodní zákoník také upravuje celou řadu smluv. Konkrétní smlouvy výslovně upravené obchodním zákoníkem jsou tyto:

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Kupní smlouva
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o úvěru
Smlouva o uložení věci
Smlouva o skladování
Smlouva o dílo
Smlouva mandátní
Smlouva komisionářská
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva zasílatelská
Smlouva o přepravě věci
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o otevření akreditivu
Smlouva o inkasu
Smlouva o běžném účtu
Smlouva o vkladovém účtu
Smlouva o výhradním prodeji
Smlouva o vázaných obchodech

Obchodní zákoník najdete pod číslem zákona 513/1991 ve Sbírce zákonů ČR.

Přinášíme aktuální znění obchodního zákoníku včetně všech novelizací. Aktuální znění zákona č. 513/1991 Sbírky zákonů ČR vám nabízíme ke stažení zdarma ve dvou formátech.

podle právního stavu k 1.4.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění obchodního zákoníku 2008, zákon č. 513/1991 Sb., ve fromátu .doc ke stažení zdarma - obchodní zákoník
Aktuální znění obchodního zákoníku 2008, zákon č. 513/1991 Sb., ve fromátu .rtf ke stažení zdarma - obchodní zákoník


Pravidelně aktualizované znění obchodního zákoníku:
Obchodní zákoník

Žádné komentáře: