úterý 22. dubna 2008

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální vzor stanov společenství vlastníků jednotek dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb. ve znění změny č. 151/2006 Sb.


Stanovy společenství vlastníků jednotek, nebo také stanovy vlastníků bytových jednotek nebo bytového družstva. To jsou jen nejčastější názvy pro tyto stanovy. Každý předseda domovního výboru by měl znát tyto vzorové stanovy, které vydala svým nařízením přímo Vláda ČR.

Zde je uvedené nařízení vlády, vzorové stanovy tvoří jeho přílohu:

371/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. května 2004,
kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Změna: 151/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb. :
§ 1
(1) Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.
(2) Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů , řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb. , kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.
Přílohy: Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře: