středa 7. května 2008

Výpis z rejstříku trestů - vzor žádosti

Přidáváme vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Zde je návod jak postupovat při žádosti o výpis z rejstříku trestů, tak jak jej uvádí Ministerstvo spravedlnosti ČR:

Žádost o výpis z rejstříku trestů (dále jen „výpis“) lze podat na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.

Kolkový poplatek za výpis je 50,- Kč. Uvedené orgány poskytnou žadateli tiskopis žádosti a bezplatně ověří totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti. Po ověření žádost žadateli již nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů v Praze. Od podání žádosti asi do 2 - 3 týdnů obdrží žadatel výpis poštou na adrese, kterou si na žádosti vyznačil.

Více informací o podání žádosti o výpis z rejstříku trestů naleznete přímo na stránkách ministerstva.

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů si můžete stáhnout ve formátu .pdf - zde

Žádné komentáře: