úterý 4. března 2008

Občanský zákoník v aktuálním platném znění - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník je nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje základní podmínky a pravidla pro sjednávání, sepisování a uzavírání smluv. Občanský zákoník přímo upravuje základní typy nejčastěji používaných smluv.

Občanský zákoník vymezuje základní pravidla smluvního práva a taktéž upravuje tyto konkrétní smlouvy:

Kupní smlouva
Darovací smlouva
Spotřebitelské smlouvy
Směnná smlouva
Smlouva o dílo (vzor smlouvy zatím jen dle obchodního zákoníku)
Smlouva o půjčce
Smlouva o výpůjčce
Nájemní smlouva
Příkazní smlouva
Smlouva o smlouvě budoucí
Smlouva o úschově
Smlouva o ubytování
Smlouvy o přepravě
Zprostředkovatelské smlouvy
Smlouva o sdružení
Smlouva o důchodu
Cestovní smlouva

Občanský zákoník najdete pod číslem zákona 40/1964 ve Sbírce zákonů ČR.

Přinášíme aktuální znění občanského zákoníku včetně všech novelizací. Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sbírky zákonů ČR vám nabízíme ke stažení zdarma ve třech formátech.

podle právního stavu k 5.3.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb.,ve fromátu .doc ke stažení zdarma zde
Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb., ve fromátu .rtf ke stažení zdarma zde
Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb., ve fromátu .txt ke stažení zdarma zde


Pravidelně aktualizované znění občanského zákoníku:
Občanský zákoník

Žádné komentáře: