sobota 19. dubna 2008

Jak podat výpověď z pracovního poměru

Zákoník práce v § 50 a § 51 stanoví obecná pravidla, kterými se řídí podání výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Níže si můžete přečíst všechna důležitá ustanovení týkající se výpovědi dané zaměstnancem, jak jsou popsána v textu zákoníku práce.


Zákoník práce - výpověď

§ 50

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

§ 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.


Nezapomeňte!
Při podání výpovědi je vždy třeba nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi. Jinak se může stát, že zaměstnavatel výpověď později zapře.


Vzory ke stažení:

Výpověď daná zaměstnancem
Aktuální zákoník práce

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Chybí mi ještě jméno a adresa zaměstnance. Jenom z podpisu by bylo dost obtížné vyhledávat kdo dal výpověď. (Jedná se o větší provozy)