sobota 19. dubna 2008

Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení zdarma

Přidáváme vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem ke stažení zdarma. Pracovní poměr lze ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Možnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem upravuje § 50 zákoníku práce. Výpověď daná zaměstnancem by měla mít níže uvedenou formu. Ne snad proto, že jiná forma výpovědi by nemusela být zaměstnavatelem akceptována, ale spíše proto, že níže uvedený vzor obsahuje všechny formální náležitosti které si výpověď daná zaměstnancem vyžaduje.


Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdeVýpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem

Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám
výpověď
zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... .

V ..................... dne ....................

..................................
Zaměstnanec

Tuto výpověď přijímám
V ..................... dne ....................

.................................
Zaměstnavatel
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma
zde

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Vzor smlouvy je neplatný, neboť neobsahuje nezbytnou náležitost, asice údaje o zaměstnanci, straně vypovídající smlouvu,(datum narození, adr trvalého bydliště a rodné číslo).
Petr K.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Vzor smlouvy (výpovědi) je zcela standardní a samozřejmě platný. Údaje o kterých píšete nejsou povinnými náležitostmi výpovědi. Datum narození ani rodné číslo už vůbec nejsou údaji, které by byl povinen do dokumentu tohoto typu zaměstnanec uvádět. Rodné číslo se nepoužívá v pracovním právu již řadu let, jedná se o naprosto nadbytečný údaj. Zaměstnanec je dostatečně identifikován pracovní smlouvou na kterou výpověď odkazuje, a která přesnou identifikaci zaměstnance obsahuje, pracovní pozicí, jménem a příjmením.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Je zmíněný §50 stále aktuální? Podle zdrojů dostupných na internetu je totiž zrušený a pro výpověď zaměstnancem je třeba použít §51.

S pozdravem Petr N.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, zmíněný § 50 je stále platný, žádné legislativní změně nedošlo a zní:

§ 50
(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

Viz třeba zde: http://www.propravo.cz/skonceni-pracovniho-pomeru/

Doporučuji příště projít na internetu více zdrojů ;-)

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chci podat výpověď a použiji na to vzor zde stažený, chci se ujistit, že to klapne a tak bych se rád zeptal na pár maličkostí. Do části ..."bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni"...uvedu do 31.12.2010 a do části ... "Pracovní poměr tedy skončí dne" 28.2.2011, správně ? Také se chci zeptat, zda-li tuto výpověď poslat doporučeně a adresovat na personální oddělení ? Může toto zaměstnavatel nějak obejít a mou výpověď nerespektovat ??

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.