středa 2. dubna 2008

Kupní smlouva na auto - vzor ke stažení zdrama

Přidáváme vzor jedné z nejčastěji používaných kupních smluv, kterou je smlouva o koupi motorového vozidla. Nebo lépe řečeno také kupní smlouva na auto, kupní smlouva automobilu, smlouva o koupi auta a podobně.


S tímto typem smlouvy se setkáte nejčastěji v autobazaru, kde se používají předem připravené smlouvy. Je ovšem několik důležitých věcí, na které si dát při podpisu takové smlouvy pozor, shrnutím těch základních je článek o kupní smlouvě na auto.

Vzor smlouvy o koupi auta si můžete zdarma stáhnout níže.

Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Smlouva o koupi osobního motorového vozidla
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:
Vozidlo: ..........................................SPZ:
Rok výroby: ..................................Číslo TP:
VIN: ................................................Barva vozu:
Obsah: ...........................................STK:

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena osobního motorového vozidla zahrnuje následující příslušenství : autorádio ……..

Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího..................................................................................... podpis prodávajícího


Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva auto

29 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Proč se tato smlouva řídí obchodním zákoníkem, většina lidí jí bude uzavírat v režimu občanského zákoníku, protože nejsou podnikateli.

Martin Marek řekl(a)...

Možné jsou obě varianty. Buď podle obchodního zákoníku - viz vzor, nebo dle občanského zákoníku § 588 a následující. Pro nepodnikatelské subjekty je uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníku vhodnější.

Anonymní řekl(a)...

Jste jako první v seznamu - kupní smlouva na auto a už hodinu se tu pokouším si zdarma (jak tu uvádíte) stáhnout kupní smlouvu na auto, kterou potřebuji co nejrychleji ale bohužel marně..na stránkách máte chybu, takže jste k ničemu.
Díky za pomoc
Anonnym proto, že nemám čas se registrovat na Vašich "funkčních" stránkách

Anonymní řekl(a)...

Vydržte do večera máme výpadek hostingu a řešíme to. Proto to teď nefunguje - je to napsané na hlavní stránce.

Martin Marek řekl(a)...

Opraveno!! Tuto smlouvu si nyní můžete opět stahovat. Ostatní smlouvy zprovozníme ke stažení průběžně během dne.

Anonymní řekl(a)...

Me se to stahnout podarilo a jsem rada, ze mam neco, co mohu pouzit jako takove to "voditko". Takze dekuji.

Anonymní řekl(a)...

Já se potřebuji dopídit, kde si mohu stáhnout kupní smlouvu na auto dle občanského zákoníku. Dle obchodního, jejíž vzor uvádíte je příliš přísný a formální. Auto budu kupovat od staré paní a ta by se asi lekla. Můžete mi pomoci? Díky, Štěpán

andromeda řekl(a)...

Potřebuji při koupi auta notářsky ověřené podpisy a razítko od právníka,Auto kupuji od soukromého majitele prostřednictvím kupní smlouvy.Prosím,poraďte

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu ze dne 6. říjen 2008:

Tento vzor lze použít i podle občanského zákoníku - pouze vypusťte citaci o zákoně.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu ze dne 20. listopad 2008:

Ne nepotřebujete, postačí plná moc.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den kde najdu formulářa na :
Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Mozem do textu v Clanku III. doplnit nasledujuci text?

4. Kupující má právo vozidlo do jednoho měsíce od datumu podpisu této smlouvy vrátit prodávajícímu a následně mu bude prodávajícím vrácena kupní cena v plné výši.

Ide mi o to, ze auto je dovezene z Nemecka ako buracka a nasledne opravene. Nechcem preto riskovat, ze po kupe zistim nejaku zasadnu zavadu na vozdile a peniaze by mi uz nikto nikdy nevratil.

A este jedna otazka: co v pripade, ak auto bolo kradnute a pri registracii by sa na to prislo? Mam nejaku sancu ziskat svoje peniaze spat? Alebo mam smolu?

Dakujem

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
možná by stálo za trochu času a námahy udělat kontrolu Vámi nabízeného vzoru smlouvy.
Čeština má něco nazývané "shoda podmětu s přísudkem" a tam by asi ".... a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránili." neuspělo.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Na LEGIS.CZ jsem žádné vzory smluv ke stažení nenašel, jen CD ke koupi.
Zdejší návrh smlouvy (zdarma) mi plně vyhovuje. Čauky Josef

Anonymní řekl(a)...

Jen by mě zajímalo, když je to tu uvedené, jako první vzor ve vyhledávači, proč je ve frázi OKOLNOSTI BRÁNILI MĚKKÉ I? Nejsou to náhodou TY okolnosti???

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Opravili jsme pravopis ve vzoru kupní smlouvy na auto. Díky všem za komentáře.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, rád bych se zeptal, jakým zákoníkem se mám řídit a podle toho i napsat kupní nebo i předkupní smlouvu? Jsem živnostník, ale jako fyzická osoba a kupuji auto od firmy s.r.o.? Předem děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den chtěla jsem se zeptat, auto se prodává osobě, které my něco dlužíme (půjčila nám na toto auto). Je možné to do kupní smlouvy napsat? Je možné také do kupní smlouvy napsat ,že cena auta je ponížena o náklady opravy (brzd , kotoučů apod.). může se tedy třeba napsat, že auto v této odbě má hodnotu této, ale částku platit kupujíci nebude, protože už dlužíme? Jak to správně formulovat?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den chtěla jsem se zeptat, auto se prodává osobě, které my něco dlužíme (půjčila nám na toto auto). Je možné to do kupní smlouvy napsat? Je možné také do kupní smlouvy napsat ,že cena auta je ponížena o náklady opravy (brzd , kotoučů apod.). může se tedy třeba napsat, že auto v této odbě má hodnotu této, ale částku platit kupujíci nebude, protože už dlužíme? Jak to správně formulovat?

Anonymní řekl(a)...

Chci se zeptat když sepíšeme kupní smlouvu motorového vozidla bez všech papírů , odhlášené budu něco platit? A domů mi nebudou chodit žádné obálky že ne ?

Anonymní řekl(a)...

Chci se zeptat když sepíšeme kupní smlouvu motorového vozidla bez všech papírů , odhlášené budu něco platit? A domů mi nebudou chodit žádné obálky že ne ?

Anonymní řekl(a)...

Prosím o informaci ohledně koupě vozidla přes prodejce - zprostředkovatele. Majitel vozidlo prodává přes bazar. Jak má vypadat smlouva

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,mám dotaz,když majitel auta napíše inzerát: prodám auto za tolik a tolik přepis není nutný,postačí jen smlouva. Mě by zajímalo jak taková smlouva vypadá? vždyď majitel musí být nějak krytý co se týče pokut,kolizí atd. děkuji Mihala

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

je potřeba při uzavření smlouvy ověřovat podpisy?

děkuji za odpověď

Povinné ručení řekl(a)...

Úředně ověřeným podpisem se nikdy nic nezkazí, pokud máte obavu z toho že někdo bude dělat caviky. Bývá to možné na každé poště, magistrátu nebo u notáře. Ale klidně stačí ta pošta.

L.Kubinova řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.